Ortaokul Bilgileri

KADROMUZ

ÖĞRETMEN ADI SINIF/BRANŞ
Mücevher HALAÇOĞLU          Müdür
Burcu SOLMAZ Müdür yardımcısı
Nurhan GÜL Türkçe
Ahmet ERDEM Türkçe
İbrahim Çapan ARIBAŞ Matematik
Ertan GÜNDOĞDU Matematik
Ayşegül SARIÇİMEN Fen ve Teknoloji
Sevim TOSUN Fen ve Teknoloji
Neslihan KAHRAMAN İngilizce
Senem KÖKSAL İngilizce
Neslihan KAHRAMAN İngilizce
Celal KALKAN Sosyal Bilimler
Dilek KURT Sosyal Bilimler
Mine KAYA Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Figen BAYINDIR Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Gökçe Soysal Görsel Sanatlar
Atakan ÇELİK Beden Eğitimi
Meral Dilan AKAY Müzik
Neslihan SULU Rehber

ORTAOKULUNDA EĞİTİM- ÖĞRETİM

       Öğrenim hedeflerimiz öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak öğrencinin bir bilim alanında edindiği bilgiler ve teorilerle bu bilgi ve teorilerin günlük yaşamlarındaki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak şekilde belirlenmiştir.

        Pratik araştırmalar, öğrencilerce teorik fikirler ve tecrübeleri sınamalarını sağladığı için özellikle yararlıdır. Her dersle ilgili öğrenim hedefleri öğrencilerin somut ve daha önceden bildikleri çalışmalardan soyut ve bilmedikleri çalışmalara doğru bir sıralama planlanmıştır. Okulumuzda öğrenci, aktif öğrenen; öğretmen ise öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran ve destekleyen kişi rollerini üstlenirler.

   Türkçe
        Türkçe derslerinde amacımız; ana dil bilincine ve evrensel bakış açısına sahip, Türkçe’yi doğru kullanabilen, duygu ve düşüncelerini konuşma ve yazma becerileriyle etkin biçimde aktarabilen bireyler yetiştirmektir.

   Matematik
        Matematik Bölümü’nün amacı; keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, yaratıcı, sorgulayıcı, özgüveni, estetik duygusu, yorum gücü ve bilimsel düşünce sistemi gelişmiş, doğadaki ipuçlarını yakalayabilen ve öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilen öğrenciler yetiştirmektir.

   Fen Bilimleri

         Fen Bilimleri dersleri yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak işlenmektedir. Tüm çalışmaların amacı, öğrencilere günlük yaşamda karşılaştıkları bilimsel olayları daha iyi kavratmak, bu olaylara katılabilme becerisini geliştirebilmektir.

Öğrencilerimizin bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen Bilimleri derslerimiz, öğrenci merkezli bir yaklaşımla Fen Bilimleri Laboratuvarında işlenmektedir.

   Sosyal Bilgiler

        Amacımız 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayabilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmektir.


   İngilizce
        Ekibimiz sürekli gelişen dinamik yapısıyla yabancı dil eğitimini en etkili şekilde gerçekleştirmek adına çağın gereklerine uygun eğitim sistem ve araçlarını incelemekte, konuyla ilgili eğitimlere katılmakta ve materyaller üretmektedir. Bütün bu araştırmaların, yoğun ve özverili çalışmalarının temelinde yatan en önemli amaç; öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmaktır.

Milli Eğitimi kitapları ve müfredatı yanı sıra yabancı yayınlar ile İngilizce eğitimi desteklenmektedir.

   Sosyal Faaliyetler

          Tüm bunların yanında derslerimizi etkinlik ve gezilerle destekliyor her sınıf seviyesinde farklı çalışmalara imza atıyoruz.


  •    Hafta sonu satranç ve spor kurslarına katılmaktadırlar.
  •    Düzenli Kitap Okuma Çalışmaları
  •    Geziler
  •    Sosyal Sorumluluk Projelerinde aktif görev alırlar.
  •    Belirli Gün ve Hafta Kutlamaları

DEĞERLER EĞİTİMİ

       Değerler, neye hangi önceliği vermemizi söyleyen rehberlerdir. Çocuklarımıza öğrettiğimiz değerler, onların vicdanlarının temelini oluşturur. Kişiliklerine bütünlük verir. İnsanlara yardım etmesini sağlar. Kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olur. Yanlış ve doğru davranışı birbirinden ayırt etmesini olanaklı kılar. En önemlisi ,yaşamın mutlu bir yolculuk olmasını sağlar.. Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek okulun temel misyonları arasındadır... Değerleri birbirini tamamlayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir:

        1.Sınıf içi etkinlikler: Öğrenci merkezli ve aktif öğrenme esaslı bu etkinlikler sınıf ve branş öğretmenlerimizin her değerle ilgili sınıf içindeki çalışmalarını içermektedir.

         2.Okul geneli etkinlikler: Görevlendirilmiş sınıfın öğrencilerinin diğer sınıflara yönelik etkinliklerini içerir. Konu ile ilgili kitap okumaları, gezi gözlem, seminer, kermes,sergi, yarışmalar, pano hazırlıkları, film ve tiyatro gösterileri vb.

        3. Aileye yönelik etkinlikler: Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı olması çocuklarımızın okulda öğrendiklerinin aile ortamında uygulanması onların bu yöndeki güzel davranışlarının aileler tarafından takdir ve teşvik edilmesi önem arz etmektedir.

         4. Dini değerlerimiz ilahiyat fakültesi mezunu uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Kız öğrencilerimize bayan, erkek öğrencilerimize erkek Kuranı Kerim öğretmenleri küçük gruplar halinde eğitim verilmektedir.

TEOG

          Tüm seviyelerde ezberlemeye değil bilgi üretmeye dayalı, çağı yakalamaya çalışan bir eğitim öğretim programı uygulayan Ak İrfan Koleji 8. sınıf öğrencileri için de özel bir çalışma programı uygulamaktadır.TEOG sınavına hazırlanan öğrencilerimize derslerinin yanında farklı çalışmalarda yapmaktadırlar. Belli gruplara ayrılan öğrenciler pazartesiden perşembeye 16:30 - 17:45 arasında 6 ana branş derslerinden etüt almaktadır.,TEOG LİGİ adı verilen uygulamayla öğrencilerin hem sistemli bir şekilde soru çözmeleri hem de eksiklerini görmeleri sağlanmaktadır. Hedeflenen başarının sağlanması için branş öğretmenleri konu tekrarlarına önem vermektedir. Yapılan tekrarlar optik okuyucularla sonuçları analiz edilen konu tarama testleri ile desteklenmektedir. Belirli tarihlerde yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin gelişimlerinin takibi sağlanmaktadır. Sınav tarihine 2 hafta kala kampa alınan öğrencilere ders denemeleri ve genel denemeler uygulanır. Öğrencilerin eksikleri tespit edilerek son tekrarlar yapılır.Ak İrfan Koleji rehberlik servisinin danışmanlığında gruplara ayrılan öğrenciler 6 branş öğretmenin rehberliğinde bulunmaktadır. Öğrencileri sınav stresinden uzaklaştırmak amacıyla sınava zaman zaman çeşitli etkinliklere ayrılmaktadır (spor, sinema, yemek, doğa yürüyüşü vb...)Sınav maratonunda veli desteğinin de öneminin farkında olan Ak İrfan Koleji veli rehberliğine de önem vermektedir. Genel veli toplantılarının yanında, branş öğretmenlerinin birebir görüşmeler yaptığı velilere bilgilendirmeler yapılmaktadır. 8. Sınıf öğrencilerimiz alanında uzman öğretmenlerimiz rehberliğinde çeşitli kamp ve programlar ile sınava hazırlanıyorlar.

OLİMPİYATLAR

  Olimpiyat Çalışmalarındaki Amaç:

          Öğrencilerimizin bilimsel çalışmalara olan ilgisinin arttırılması ve ilerideki yaşamlarında akademisyen kimliklerinin gelişimini sağlamak. Öğrencinin temsil ettiği dersin dışında diğer tüm derslerinin de ortalama barajının altına düşürülmemesi gayreti, başarılı öğrenci sayısını artırmak. Olimpiyat çalışmasına seçilen öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olarak, kendisi ve toplumla barışık bilim insanları sayısını artırmak. Öz güven sahibi çalışmayı seven, çalışkan olmayı hayat prensibi edinen, inandığı hedefi uğruna azmini artıran, iradeli nesiller yetiştirmek.

   Olimpiyat Çalışmalarına Öğrenci Seçimi:

        Her eğitim öğretim döneminin ekim ayında yapılan en az üç deneme sınavı sonucunda öğrencilerin en yüksek net yapabildiği branşta, tüm branş öğretmenlerin katılımı ile kurulan olimpiyat seçimi komisyonunca aday öğrencilerin seçimi yapılır. Olimpiyatlarda okulumuzu temsil etme hakkını kazanan öğrencilerin velilerinden bu çalışmalara öğrencisinin katılmasına için izin belgesi alınır.

   Olimpiyatların Öğrenci Hayatındaki Önemi:

          Temsil ettiği dersi iyi öğrenebilmesini sağlamak. Bu uğurda emsallerinden daha fazla kaynak kullanarak alanında kendisini iyi hissetmesi ve söz sahibi olması hedeflenmektedir. Okulunu ve ilini temsil ederek, sevdikleri uğruna zafer kazanmayı veya daha başarılı öğrenciler karşısında kaybederek kendisini, çalışmalarını, eksik kalan yönlerini tanımasını sağlamaktır.

Farklı illerden gelen öğrencilerle yeni arkadaşlıklar edinerek, farklı kültür ve sosyal iletişim kurulmasını sağlamaktır.

   Olimpiyat Hazırlık Çalışmaları

          5,6 ve 7. Sınıf öğrencilerimiz, Antalya Bilim Olimpiyatlarına deneyimli öğretmenlerimizle

özel programlar ile hazırlanırlar.

HAFTA SONU KURSLARIMIZ

          Hafta sonu kurslarımız okulumuz açıldığı günden bu yana başarı ile uygulanmaktadır. Bu kursumuz sayesinde bir çok öğrencimiz dershaneye gitme ihtiyacı duymamaktadır. Hafta sonu kurslarımız da hafta içi yapılan derslerin tekrarı ve yeni soru çözümleri yapılmaktadır. Bu etkinliğimiz 6 saat ders olarak gerçekleştirilmektedir.

FİZİKİ ORTAM

Teknolojik donanıma sahip 24 kişilik sınıflar.

Görsel sanatlar ve Müzik sınıfları

Fen laboratuvarı

Yemekhane, kantin

A kalite yemek ve kantin hizmeti

Geniş yeşil okul bahçesi ve oyun alanları

Futbol –basketbol –voleybol sahaları

2017-2018 eğitim öğretim yılı 5.Sınıf Ortaokula Merhaba Semineri

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı başlamadan 5.Sınıf "Ortaokula Merhaba Semineri" ve öğretmenlerle tanışma programı 9 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirildi. Okul Müdürümüz Mücevher HALAÇOĞLU Akirfan koleji Ortaokulu işleyişi hakkında bilgi vererek öğretmenlerimizin tanıtımını yaptı.

Rehber Öğretmenimiz velilerimiz ve öğrencilerimize "Ortaokula Uyum Semineri" vererek başarılı ve verimli bir yılın temellerini attı.